Instalación de eXeLearning (herramienta para eduación a distancia) en Ubuntu MATE

Tutorial (Spanish) to install eXeLearning (tool for online education) in Ubuntu MATE
Tutorial para instalar eXeLearning (herramienta para educación online) en Ubuntu MATE